Αυτός ο κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων στοχεύει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, άτομα με νοητικά ελλείμματα ή ήπια νοητική διαταραχή και ήπια άνοια. Τα μαθήματα εξ αποστάσεως επικεντρώνονται στα βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την ανάπτυξη των σεμιναρίων εκμάθησης. Οι ενότητες των μαθημάτων παρέχουν στους επαγγελματίες δεξιότητες και πληροφορίες για να μπορούν να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά τα μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης, που έχουν αναπτυχθει μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ 2020-1-EL01-KA204- 078922, έχει υλοποιηθεί υπό τα προγράμματα Erasmus+ Συμπράξεις Συνεργασίας, και συμπεριλαμβάνει την Alzheimer Hellas (Ελλάδα) ως συντονιστή του έργου, και έχει ως εταίρους: Asociación Familiares Alzheimer Valencia (Ισπανία), Anziani e non solo (Ιταλία), Spominčica (Σλοβενία), Klinika za psihijatriju Vrapče (Κροατία). Η επιτυχής ολοκλήρωση θα οδηγήσει σε πιστοποιητικό. Για πρόσβαση, επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε από τα διαθέσιμα μαθήματα και συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία. Θα λάβετε ένα email που θα περιέχει έναν σύνδεσμο για επιβεβαίωση. Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον επαναφέρετε ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό συνεργάτη σας.